Medical Team Twente neemt klachten zeer serieus. Daarom zullen wij contact met u opnemen om de klacht te bespreken en het vertrouwen te herstellen.

Neem contact op met ons via:

Email: info@mt2.nl

Telefonisch: 053-2600210

Vermeldt in het contact in ieder geval

  • Uw naam
  • Hoe we u kunnen bereiken (bij voorkeur een telefoonnummer)
  • Datum, tijd en locatie van uw hulpvraag
  • Uw klacht

We laten je binnen vijf werkdagen na ontvangst weten hoe we jouw klacht behandelen. Indien nodig neemt een medewerker contact met je op voor meer informatie. Indien wij of u het wenselijk vindt, zullen we u uitnodigen om uw klacht persoonlijk te bespreken.

We zullen de klacht intern bespreken met de eigenaar van Medical Team Twente, de betrokken hulpverleners en een hulpverlener die niet bij de directe hulpverlening betrokken was. De uitkomst van deze bespreking zullen we vastleggen en delen binnen 2 weken delen met u.

Mocht u nog een aanvulling willen doen op vastlegging van de bespreking dan kunt u dat binnen 2 weken kenbaar maken. Indien u niet reageert gaan we ervan uit dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld.

We streven ernaar om te komen tot een tevreden afhandeling van de klacht. Mochten we er samen niet uitkomen, dan zal de klachtenfunctionaris meer informatie kunnen geven over de onafhankelijke klachtencommissie Erisietsmisgegaan.nl (als u op de link klikt krijgt u hun stappenplan te zien). Op de website van de klachtencommissie is alle informatie over het soort klachten dat in aanmerking komt voor behandeling door de geschillencommissie en wat daarbij de procedures en voorwaarden zijn.