Medical Team Twente biedt voor uw evenement de juiste hulpverlening en veiligheid. Wij zorgen voor een adequate hulpverlening bij calamiteiten en incidenten. Natuurlijk is het voor alle aanwezigen bij het evenement en geruststellende gedachte als er duidelijk herkenbare en goed opgeleide EHBO-ers aanwezig zijn. Samen met de opdrachtgever bespreken we de mogelijkheden voor medische dienstverlening door. Zaken die hierbij van belang zijn:

  • Soort evenement (Sport,festival,bedrijfsfeest)

  • Aantal aanwezigen (Bezoekers/deelnemers)

  • Grootte van het terrein

  • Signalering van incidenten (Actief,passief)

  • Veiligheid

  • Locatie eerste hulp post (welke inrichting is er, of moet er geregeld worden)

  • Andere zaken die van belang zijn (Doorgang evenement, Communicatie, BHV, Catering)

Hieruit volgt dan ons advies over het aantal hulpverleners en welke competenties (EHBO,BLS,ALS,PHTLS) deze personen zouden moeten hebben. Wanneer er overeenstemming is over de te verlenen diensten en de offerte dan plannen we onze mensen in. We stellen ze op de hoogte van de gemaakte afspraken en zorgen ervoor dat alles duidelijk is. Wij werken niet met vrijwilligers dus u kunt er van op aan dat we een actieve houding aan nemen waarbij de zorg voor slachtoffers voorop staat. Natuurlijk zullen we daarbij de belangen van de opdrachtgever niet uit het oog verliezen immers maakt een evenement vaak hoge kosten als het stil gelegd of afgelast moet worden.

Wilt u meer informatie over de EHBO-dienstverlening of een vrijblijvende offerte aanvragen neem dan contact met ons op.