Heeft u personeel? Dan moet, volgens artikel 15 van de Arbowet, ook uw bedrijf BHV’ers hebben.

BHV-ers voor uw evenement

Bij bedrijfshulpverlening (BHV) geven werknemers hulp bij onveilige situaties in het bedrijf. Een bhv’er weet bijvoorbeeld hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen. Of hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet geven. Zo zorgt hij ervoor dat werknemers en bezoekers geen of zo weinig mogelijk verwondingen en schade oplopen.

Bedrijfshulpverlening verplicht

Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening te hebben. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV’er zijn. De Arbowet schrijft niet voor hoe de werkgever de bedrijfshulpverlening moet regelen. Hij moet in ieder geval rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er zijn.  De BHV-ers kunnen een opleiding hebben gevolgd. Met onze BHV cursus voldoet u aan de wet.

Wij bieden diverse mogelijkheden om een basiscursus te doen, herhalingsdag te plannen of de uitgebreidere 2 tot 4 daagse cursussen om nog beter voorbereid te zijn op mogelijke incidenten. Nieuw zijn de training BLS/AED (reanimeren) en Hanteren Kleine Blusmiddelen. Dit zijn korte dagdelen waarin kort de  theorie wordt gegeven en de praktijk het belangrijkst is om met een certificaat het dagdeel af te sluiten.

Ook bieden wij de mogelijkheid om (ontruimings) oefeningen te plannen, hierdoor kunnen de medewerkers het geleerde in de praktijk brengen bij u in het bedrijf. Tevens is dit de mogelijkheid om BHV-plannen te evalueren en zonodig met onze hulp bij te stellen. Aangezien dit maatwerk is maken we graag een vrijblijvende afspraak om dit te bespreken.

Taken bedrijfshulpverlener (BHV’er)

De taken van een BHV’er zijn:

  • eerste hulp bij ongevallen geven;
  • brand bestrijden en gevolgen van ongevallen beperken;
  • alarmeren en evacueren van alle personen in het bedrijf in noodsituaties.

Als de BHV’er de brand of het ongeval niet (meer) aankan, moet de werkgever ervoor zorgen dat er hulp van buiten het bedrijf wordt ingeroepen: politie, brandweer of ambulance.

Aantal BHV’ers

Het aantal BHV’ers per bedrijf is niet wettelijk vastgelegd. Het aantal wordt meestal gebaseerd op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarnaast moeten er altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn in het bedrijf. De werkgever moet dus rekening houden met ziekte, vakantie en ploegendiensten. Wij kunnen u helpen bij het bepalen van het aantal BHV-ers, Maar kunnen u ook helpen om (tijdelijk) het aantal BHV-ers te vehrogen met onze BHV-ers. Als u bijvoorbeeld veel bezoekers verwacht of een feestje geeft. Maar ook bij ziekte kunnen we uw bedrijf en evenement graag uit de brand helpen.

Geef een reactie